PROGRAMA DE STUDIU VERITAS

 

   MODULUL I - oferă principiile şi metodele de interpretare corectă a Epistolelor Noului Testament

  1. Cum şi de ce a apărul Biblia
  2. Cum comunică Dumnezeu prin Cuvântul Său astăzi
  3. Câteva puncte cheie referitoare la interpretarea Bibliei
  4. Cum să facem exegeză
  5. Exegeza pasajului din Efeseni 2:1-10
  6. Studiu biblic din Efeseni 2:1-10 (A)
  7. Studiu biblic din Efeseni 2:1-10 (B)
  8. Cum să devii creştin
  9. Exegeza pasajului din Coloseni 3:1-4
10. Exegeza pasajului din Coloseni 3:5-11
11. Exegeza pasajului din Coloseni 3:12-14
12. Exegeza pasajului din Coloseni 3:15-17
13. Studiu biblic din Coloseni 3:1-17
14. Identificarea credinciosului cu Cristos (spiritualitatea)
15. Cum să înţelegem limbajul
16. Cum ne ajută traducerile
17. Semnificaţia cuvintelor
18. Exegeza pasajului din Galateni 5:16-26
19. Studiu biblic din Galateni 5:16-26
20. Cum să avem victorie asupra ispitei şi păcatului
21. Exegeza din Faptele apostolilor 2:42-47
22. Dinamica vieţii bisericii
23. Caracteristicile programului integrat de pregătire a conducătorilor
24. Cum să punem în practică teologia biblică şi să facem hermeneutică
25. Cum să conduceţi un grup de studiu biblic
26. Cum să predicaţi

 

 
 
descopera colegiul veritas colegiul veritas